V roce 2010 probíhá v Sokolově projekt „Čisté město“. Na realizaci tohoto projektu se podařilo městu Sokolov získat finanční prostředky z Dispozičního fondu euroregionů Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Partnerem projektu je město Schwandorf. V projektu jsou zahrnuty i ceny do soutěží „Kvetoucí okno“, které proběhnou na obou stranách hranic. Z dotace budou pořízeny věcné ceny se zaměřením soutěže – zahradnické potřeby. Zároveň proběhne společné setkání prvních 3 vítězů z každé země.

Letošní ročník soutěže „Kvetoucí okno“ bude v Sokolově probíhat stejně jako v minulých letech – bude vybráno 15 vítězů, z toho 10 z bytových a panelových domů a 5 z rodinných domků. Letos bude určeno i pořadí umístění – budou vybráni první tři nejkrásnější okna, jejichž majitelé se zúčastní společného mezinárodního setkání. Další změna nastane v odměňování: nebudou rozdány peněžní poukázky na volný výběr zboží, ale budou dle podmínek dotace zakoupeny a předány věcné ceny.

 

 

 

Vítězná okna - ročník 2010

 kategorie panelové a bytové domy:

 

 

 


   kategorie rodinné domy:


Předání cen výhercům v ČR:


Předání cen výhercům v SRN:

© Copyright 2010│Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov│Admin│www.softart.cz